Müşteri Hizmetleri   +90 212 233 46 63

6 - 12 Yaş Akıl Oyunları Atölyesi - USKUDAR

Akıl Oyunları Atölyesi'ndeki çalışmalar, çocukların zekalarına direk katkısı olan yüzlerce çeşit akıl oyunları atölyesi ile yapılan, müfredatlı, sistemli bir programdır. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda sistemli bir ders olarak işlenen akıl oyunları atölyesi programı çocukların birçok zihinsel becelerilerini geliştirmek için en faydalı sistemlerden biridir. Akıl oyunları çocuklarda; problem çözme becerisi, analitik düşünme, görsel algı, düşünme becerileri, üretkenlik becerileri, dikkat, konsantrasyon, olumlu iletişim kurma becerisi, ayrıntıya dikkat etme, strateji geliştirebilme gibi birçok beceri ve yeteneğin gelişmesini sağlar. Çocukların zihinsel gelişimi her yaş için oldukça önemli. Yurt dışındaki okulların müfredatında yer alan akıl oyunları, sistematik bir şekilde çocukların zekâ gelişimlerine katkı sağlıyor. 6-12 yaş akıl atölyesine katılım sağlayan çocuklar problem çözme, analitik düşünme, görsel algılama, düşünce yöntemleri, iletişim kurma becerileri, dikkat, konsantrasyon ve üretkenlik gibi konularda kendilerini kısa sürede geliştirme imkânı buluyor. Özellikle okul dönemindeki çocuklar arkadaşları ile uyumsuzluk yaşıyorsa akıl oyunları atölyesi bu durumun tamamen önüne geçiyor. Çocuklar sosyal bir ortam içerisinde gelişimlerine katkı sunarken, zekalarını geliştirme ve daha analitik olma yolunda büyük bir gelişim kaydetme imkânı buluyor. 6-12 yaş akıl oyunları atölyesi sayesinde siz de onların her yönden kendilerini desteklemesine katkı sunabilirsiniz.

Notlar

Satın alınan gün ve saatte 45 dakikalık 2 seanstan oluşmaktadır.

Bu Etkinliğin Çocuklar İçin Faydaları

1 seans / 1 saat 30 dakika
₺ 70

Zeka Atölyesi Üsküdar