Müşteri Hizmetleri   +90 212 233 46 63
Good Parents çocukların dünyasını genişletirken, ailelere güvenilir ve eğlenceli bir danışmanlık sunar.
Çocuk Tiyatrosunun Faydaları

Çocuk Tiyatrosunun Faydaları

Çocuk tiyatrosu geçmişten günümüze çocukların kişisel gelişimine en çok katkı sağlayan ve eğlenerek öğrenim kazanmaları konusunda aktif rol oynayan etkinlikler arasında yer almaktadır. Bütün günü almayan ama çocukların tiyatro izledikleri birkaç saatlerini keyifli, kaliteli ve zenginliklerle dolu geçirmelerini sağlayan çocuk tiyatrolarının yeri her zaman çok ayrıdır. Çocuk tiyatrosuna düzenli olarak katılım sağlayan çocuklar toplum içerisinde nasıl hareket etmeleri gerektiği, iletişim konusunda geride kalan çocukların kendilerine güvenmelerini, gözlem yaparak hayal kurabilmelerini ve eleştirel düşünebilmeleri daha kolay olmaktadır.

Çocuk tiyatrosunun öncelikli katkısı, iletişim konusunda problemleri olan ya da kendini yeterince iyi ifade edemeyen çocukların daha rahat olmasını sağlar. Sahne üzerinde aslında kendi ile özdeşleştirdiği karakterleri izlerken, iletişim konusunda nasıl atak olabileceğini ve aslında sadece sahnede değil, ortam içinde de taklit ederek gördüklerini uygular ve iletişim konusunda kendini geliştirme imkanı bulur. Genel olarak bakıldığında, geçmişten günümüze küçük yaşlardan itibaren iletişim ve sosyallik konusunda iyi olan çocukların çocuk tiyatrosu ile büyüdüğünü söylemek mümkündür.

Sınav stresi, gelecek kaygısı derken çocuklar eleştirel düşünce yeteneklerini de kaybetmeye başlıyor. Çocuk tiyatroları küçük yaştan itibaren çocuğunuza, konulara eleştirel bakmayı ve neden-sonuç ilişkisi kurmayı alışkanlık haline getirmelerini öğretir. Konulara eleştirel bakabilen çocuklar, bütün hayatları boyunca bağlantıları iyi kurabilen, olayların mantığını sorgulayarak kendisi bulabilme gibi yetiler kazanır. Aynı zamanda etrafındaki her şeye inanma konusunda da kendi kendine karar verme yeteneğine sahip olur.

Aile içerisinde çocuğunuza bir şey anlatırken çoğu zaman başarılı olamayabilirsiniz. Görsel zekaları oldukça gelişen çocuklara örnekler sunamadığınız her anlatımınız öğrenime dönüşmeden ortadan kalkar. Bu yüzden çocuk tiyatrosu çocuğunuzun gözlem yoluyla öğrenme yeteneğini arttırır. Sahnedeki oyuncularla kendini özdeşleştiren ve onların tüm hareketlerini, tavırlarını, konuşma tarzlarını ve verdikleri tepkileri empati kurarak izler ve kendilerine çıkarım yaparlar. Sizin belki de saatlerce anlatmaya çalıştığınız bir durumu, çocuğunuzun tiyatrodan çıktıktan sonra kendi kendine kavradığını bile fark edebilirsiniz.

Çocuk tiyatroları ile büyüyen bireylerin toplumsal değerleri de çok fazla gelişme gösteriyor. Bir kültür sanat aktivitesi ile büyüyen çocuklar toplum içinde nasıl davranmaları gerektiği, insanlarla nasıl doğru iletişim kurabilecekleri, sosyalleşirken paylaşım konusunda kendilerini nasıl ilerletebilecekleri konusunda küçüklükten gelen refleks kazanmış oluyorlar. Örneğin çocuk tiyatroları ile büyüyen bireyler, topluluk içinde yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini, toplu bir gösteride etrafa saygı duyması gerektiğini ve bir sanat alanında nasıl saygı duyulacağı konusunda doğal yollardan bilgi sahibi oluyor.

Siz de çocuğunuzun kişisel gelişimine katkı sağlarken sürekli olarak sanat içerisinde yer almasını istiyorsanız, kendi yaşına uygun olan çocuk tiyatroları ile bunu sağlayabilirsiniz. Hem ailecek vakit geçirmek hem de çocuğunuzun kendi kendine gelişimini izlemek için çocuk tiyatrolarından mutlaka faydalanmalısınız.

POPÜLER ETKİNLİKLER