Müşteri Hizmetleri   +90 212 233 46 63

7 - 10 Yaş Yaratıcı Drama - ATASEHIR

Bir oyun kuralım: Bu oyunun içinde sevgi, paylaşım, duyarlılık olsun. Bu oyunun içinde görmek, duymak, koklamak, tatmak olsun... Birliğin dili ve birlikte ifade edebilmenin özgünlüğü ve özgürlüğü olsun.

Yaratıcı Drama'nın genel amaçları;

Yaparak ve yaşayarak öğrenme

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

Düşünme ve değerlendirme yeteneğini geliştirme

Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

İletişim becerileri geliştirme

Moral değerleri geliştirme  

Kendini tanıma

Problem çözme becerilerini geliştirme

Farkı diller kurarak iletişim kurma becerisini sağlamak

Dil becerilerini geliştirme

Özgüvenli olmak ve toplumda kendini birey olarak ifade edebilme yeteneği sağlaması

Hayal gücünü kişisel farklılığını bulma durumunu geliştirme

Dinleme ve bedensel becerilerini geliştirme

Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

Empati becerisi geliştirmek

Düşüncelerini eylemle (hareket kabiliyetini geliştirerek) dışarı vurabilmek

Kendini ve çevresini keşfetmek

Toplumla birlikte hareket etme yetisini kazanarak, güven duygusunu geliştirmek olarak özetlenebilir.

Toplum içinde, doğru iletişimi kuran topluma ve kendine faydalı, empati kurup farkındalığı olan sağlıklı bireylerin olabilmesi için, yaratıcı drama eğitimi çocukların geleceği için önemli ve mutlaka uygulanması gereken bir eğitimdir.

Notlar

Pazar günü 11:00-12:30 arası 1 saat 30 dakika, aylık toplam 6 saatten oluşur. Satın alınan tarihten itibaren 1 ay geçerlidir.

Bu Etkinliğin Çocuklar İçin Faydaları

6 Saat / 1 Ay
₺ 300

Arkan's Sanat Merkezi